Spoštovani starši in učenci!

V tem tednu aktivno razmišljam, kako ste in kako vam gre, saj smo pred novim izzivom, kot je delno odpiranje šole  za najmlajše, učence 1. triade.

Vzgojno-izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda osnovne šole se bo predvidoma od 18. 5. 2020 izvajalo v prostorih šole in na podružnični šoli Unec.

Prav tako naj bi se vzgojno-izobraževalno delo od 25. 5. 2020 pričelo izvajati za učence 9. razreda ter za tiste učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave ter težko dosegajo standarde znanja.

V teh dneh smo skupaj z razredničarkami 1. triade pripravljali načrt dela, navodila in protokole za delo v novih okoliščinah, s katerimi vas bodo razredničarke seznanile tekom jutrišnjega dne.

Prepričana sem, da se vsi skupaj veselimo, da bomo ponovno sedli v šolske klopi in se po dolgem času srečali.

Ravnateljica, mag. Anita Knez