Spoštovani starši in učenci!

V primeru, da se učenci 5. razredov prihodnji teden vrnejo v šolske klopi, vas obveščam, da bomo proti koncu prvega tedna v juniju izvedli kolesarski poligon. Vaš otrok potrebuje kolo in čelado. Ne skrbite, če kolo v tem času še nima vseh odsevnikov in luči, kajti v času kolesarskega poligona bomo tudi opravili pregled koles in na tem mestu vročili otroku potrdilo o pregledu kolesa. Verjamem, da boste pravočasno poskrbeli za obvezno opremo kolesa, kajti po uspešno opravljenem kolesarskem poligonu bomo pričeli z usposabljanjem na cestnih površinah. Celoten načrt izvedbe kolesarskega izpita ste prejeli že na prvem roditeljskem sestanku.

Lepo vas pozdravljam,

Anita Šen