Spoštovani starši, dragi učenci!

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se na šolo vrnete učenci 4. in 5. razredov, v  sredo, 3. 6. 2020, pa še učenci od 6. do 8. razreda.
Z naslednjim tednom nadaljujemo torej s poukom po ustaljenih urnikih (A teden).
Ves čas prisotnosti v šoli boste v isti učilnici. Oddelki 1.- 3. ter 9. razreda ne bodo več deljeni.

Preventivni ukrepi
Upoštevali bomo vsa priporočila NIJZ v taki meri, kot jih lahko znotraj šole zagotavljamo. Poskrbeli bomo za redno prezračevanje prostorov in razkuževanje površin (miz, kljuk, ograj, …). Pazili bomo na vzdrževanje razdalje in na redno umivanje rok. V največji meri se bomo potrudili, da učenci različnih oddelkov ne bodo imeli skupnih aktivnosti. Učenci od 6.-9. razreda nosijo masko v prostorih šole izven matične učilnice.

Jutranje varstvo
Žal ne moremo zagotoviti, da se učenci v skupinah jutranjega varstva med seboj ne bi mešali, zato vas prosimo, da v jutranje varstvo pripeljete otroka le v primeru, če res nimate domačega varstva.

Prihod v šolo / Odhod iz šole
Otroci naj pridejo v šolo po 8.10, se preobujejo in takoj odidejo v svojo učilnico.
Učenci 1.- 5. razreda na vhod 1. triade, 6.- 9. razreda na glavni vhod.
Učenci se po končanem pouku ne zadržujejo v šoli.

Avtobusni prevoz
bo potekal po ustaljenem urniku (zjutraj ter ob 14. in 15. uri). Vsi učenci morajo nositi masko.

Šolska prehrana:
Učenci 1.- 3. razreda – upoštevali bomo prijavo na prehrano, ki je veljala zadnjih 14 dni.
Učenci 4.- 8. razreda – upoštevali bomo prijavo na prehrano, ki je veljala pred epidemijo.
Učenci 9. razreda ste prijavo na prehrano oddali že danes v šoli.
Morebitno spremembo prehrane v najkrajšem času sporočite vodji prehrane, ge. Mariji Opeka na mail: marija.opeka@guest.arnes.si.

Lep pozdrav,
vodstvo šole