20200229_082425V letošnjem šolskem letu se je 8 učencev, vključenih v ERASMUS+ projekt »Inclusive learning with high expectations«, vključilo v tečaj IKT-opismenjevanja z namenom lažje komunikacije s švedskimi učenci in njihovimi družinami, izboljšanja komunikacije v angleškem jeziku, poznavanja računalniških orodij in aplikacij ter njihove uporabe za šolske in vsesplošne namene.

Načrtovali in pripravili smo 20-urni tečaj uporabe računalnika, interneta in drugih orodij za osnovno IKT-opismenjevanje in komuniciranje. Načrtovali smo 6 srečanj, ki so potekala ob sobotah od 9.00 do 12.30 v šolski računalniški učilnici, vendar smo jih zaradi korona virusa uspeli izpeljati 5. Pričeli smo v sredini novembra, zaključili pa v začetku marca. Učenci so kljub predhodnemu zaključku tečaja pridobili vsa načrtovana znanja, dosegli zastavljene cilje (opisane spodaj), v prihodnjem šolskem letu pa zaradi korona virusa načrtujemo kratko obnovo teh znanj ter samostojno uporabo v stiku s švedskimi učenci, prehodno pa še intenzivni tečaj angleščine.

CILJI TEČAJA IKT-OPISMENJEVANJA V OKVIRU ERAZMUS+ PROJEKTA

OPRAVLJENO DELO

Z učenci smo si na začetku ustvarili skupen G-MAIL račun, preko katerega sem jim dajala naloge in prek katerega so mi učenci naloge oddajali. V prvem mesecu smo preverili poznavanje orodja Microsoft Word, znanje brskanja po spletu in ustvarjanja dokumentov/člankov z besedilom in slikami ter urejanje le-tega. Ugotovili smo, da je bilo prvotno znanje orodja Microsoft Word zelo šibko, znanje brskanja po internetnih straneh izven strani Wikipedije zelo omejeno, prav tako pa niso znali najti primernih fotografij, jih shraniti, dodati v dokument in oblikovati. Učenci so izpolnili anketo, ki smo jo pripravili v aktivu DSP o poznavanju IKT-orodij, Švedski in suverenosti komuniciranja v angleščini. Mesec november smo posvetili spoznavanju najpomembnejših funkcij na tipkovnici in v orodju Microsoft Word, ustvarjanju novih dokumentov, oblikovanju besedil in fotografij, iskanju primernih spletnih strani in sami orientaciji na internetnih straneh. Učenci so morali v orodju Microsoft Word ustvariti personalizirano naslovnico IKT-tečaja z različnimi stili oblikovanja teksta in barvami, dodati fotografijo s spleta in dokument poslati preko skupnega e-mail računa. Poiskati so morali različne spletne strani (OŠ Jožeta Krajca Rakek, OŠ Miroslava Vilharja, o Švedski, Unesco spletno stran) ter iz njih povzeti določeno besedilo s fotografijami vred v krajše poročilo. Novembra smo dodali poznavanje orodja DRIVE, ki ga omogoča Google račun, saj se vanj lahko shranjujejo večje datoteke. V sklopu tega so morali učenci s svojim telefonom posneti fotografijo sebe, jo naložiti v Google DRIVE in mi poslati skupno rabo.

Po prazničnem decembru in počitnicah smo se zopet sestali in obnovili dosedanje znanje. Učence smo razdelili v dvojice ali skupine po tri. Na internetnih straneh so morali najti informacije o socialnih omrežjih, s katerimi bi lahko (in na kakšen način) komunicirali s švedskimi družinami. Pripravili so predstavitev socialnih omrežij Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Skype, Viber, Flickr in LinkedIn. Ker imajo učenci z učnimi težavami večkrat težave pri zapisu, so morali predstavitev pripraviti samostojno v video obliki – sošolec iz dvojice/skupine jih je snemal – video obdelati in poslati prek orodja Google DRIVE. Posnetek smo si nato ogledali in skupaj ocenili, ali vsebuje vse zahtevane informacije (čemu in komu je socialno omrežje namenjeno, kaj omogoča, ali je varno, leto ustanovitve, zanimivosti in uporabnost v primerjavi z ostalimi socialnimi omrežji glede na namen). Pogovorili smo se tudi o tem, kakšne informacije in fotografije je varno/nevarno deliti na spletu in zakaj.

Za zadnjo nalogo pred epidemijo so morali napisati 10 povedi o sebi (predstavitev) v slovenščini, ki bi jo lahko poslali švedskim družinam. Nato so morali besedilo prevesti oziroma napisati še v angleščini, dodati fotografijo in dokument poslati na skupen GMAIL račun. Zapisano besedilo so se morali v slovenščini naučiti na pamet ter posneti video predstavitev, ki so jo naložili v Google DRIVE. V angleščini pa smo skupaj pripravili kratko predstavitev našega IKT-tečaja, si razdelili besedilo in posneli video. Ob koncu smo še enkrat izpolnili anketo o poznavanju IKT-orodij, Švedski in suverenosti komuniciranja v angleščini in ugotovili, da smo se marsikaj naučili. Svoje znanje so učenci lahko uporabili še v času epidemije. Ker pa učenci z učnimi težavami potrebujejo mnogo več utrjevanja in krepitve naučenega, bomo znanje obnovili in nadgradili še v prihodnjem šolskem letu.

Predstavitveni video udeležencev si lahko pogledate TUKAJ. 

 

Zapisala: Urška Lužar, vodja IKT tečaja