1.A Ana Delak, Tatjana Svet
2.A Vida Rovan
3.A Brigita Modic
1. in 2.B Nina Granfola, Maruša Hribar
3.B Monika Derenčin
4.A Rebeka Škamperle
4.B Karmen Dolenc
5.A Emiljana Baraga/Marina Klačinski
5.B Julija Bombač
6.A Silvestra Kotar
6.B Irena Mele
7.A Lea Sterle
7.B Irena Peteh Kranjc
8.A Liljana Intihar
8.B Tina Milavec
9.A Anita Šen
9.B Polona Klopčič

Starši učencev 4. in 5. razreda lahko pokličete v tajništvo šole, da izveste, v kateri oddelek je razporejen vaš otrok.