Tudi naša šola je vključena v vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se ga izvaja kot eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane. Prvič se je projekt izvedel 18. novembra 2011 in je potekal tudi v naslednjih letih.

Letos ga bomo izvedli 20. novembra 2020. Na ta dan bodo učenci skupaj z učitelji v šoli zajtrkovali izključno slovensko hrano. Zajtrkovali bodo črn kruh, med, jabolko, mleko in maslo.

Tradicionalni slovenski zajtrk bomo obogatili še z različnimi spremljevalnimi dejavnostmi (dan dejavnosti, razredne ure).

Osnovni cilj projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo se mladino in tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za širše okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in širšega okoljskega pomena.

V zdravi prehrani se priporoča uživanje rednih obrokov, to je štiri do pet obrokov dnevno, od katerih je zajtrk najpomembnejši. Zelo pomembno je začeti dan z zajtrkom, ki telo oskrbi s potrebno energijo in hranilnimi snovmi po daljšem (neabsorptivnem) obdobju preko noči.