Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja, ki so: Učiti se, da bi vedeli! Učiti se delati! Učiti se bivati! Učiti se živeti skupaj!

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope: ustvarjanje, poučevanje in učenje ter vzajemno delovanje. Naša šola sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.

Koordinatorica Unesco šole bo v šolskem letu 2020/21 Marina Klačinski: marina.klacinski@guest.arnes.si

V šolskem letu 2020/21 vodimo en potrjen Unesco projekt, ki ga bomo v podprli in osmislili tudi v okviru projekta OBJEM (spodbujanje bralne pismenosti in razvoj slovenščine). Na ta način bo imelo možnost sodelovanja večje število učencev.

Ime projekta Vodja
Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo˝: Zeliščni koledar

(nacionalni projekt)

 

Marta Čuk

Sodelovali bomo z drugimi Unesco šolami po Sloveniji in se vključili v njihove projekte:

Ime projekta Vodja na šoli
Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija

(nacionalni projekt Gimnazije Škofja Loka)

Tina Milavec
 

Menjaj branje in sanje

(nacionalni projekt Gimnazije Ledina)

 

Marina Klačinski

 

Kam z odpadnim materialom?

(nacionalni projekt OŠ Franca Rozmana – Staneta)

 

Petra Mikše

 

Jezero je – jezera ni 2019

(nacionalni projekt SGGOŠ Ljubljana)

 

Irena Peteh Kranjc

 

Kako čudovit je ta svet!

(Nacionalni projekt OŠ Cirila Kosmača Piran)

 

Rebeka Škamperle

Obeležili bomo naslednje svetovne dneve:

26. september Evropski dan jezikov U. Drobnič
5. oktober Svetovni dan učiteljev U. Lužar
10. oktober Svetovni dan otroka aktiv OPB

 

oktober

 

Mesec šolskih knjižnic L. Sterle

 

16. oktober Svetovni dan hrane M. Opeka
16. november Mednarodni dan strpnosti T. Prudič
1. december Svetovni dan boja proti AIDSU R. Škamperle
3. december Mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami aktiv ŠPO
21. februar Mednarodni dan maternih jezikov S. Kotar
8. marec Mednarodni dan žena E. Samida
21. marec Svetovni dan poezije S. Kotar
22. marec Svetovni dan voda A. Šen

 

15. april Svetovni dan mladih prostovoljcev L. Intihar
23. april Svetovni dan knjige in avtorskih pravic L. Sterle
3. maj Svetovni dan svobode tiska L. Sterle
6. junij Mednarodni dan športa za razvoj in mir aktiv ŠPO

 

Koordinator: Marina Klačinski