V četrtek, 23. septembra, se bo na naši šoli odvilo šolsko tekmovanje iz logike. Letos bo tekmovalo 45 učencev od 4. do 9. razreda.

Tekmovanje se začne ob 13.00 (za učence 8. razredov pa takoj po vrnitvi z naravoslovnega dne), potekalo pa bo v učilnicah C3, C4 in C5 na zelenem hodniku. Razporeditev učencev po učilnicah in njihov sedežni red bosta objavljena na dan tekmovanja na oglasni deski ter na vratih učilnic.

Učenci takoj po zaključku 5. šolske ure odidejo na kosilo, nato pa se zberejo pred učilnicami. Tekmovanje za učence razredne stopnje traja 45 min, za učence predmetne stopnje pa 90 min. Učenci razredne stopnje se po končanem tekmovanju vrnejo v OPB oziroma odidejo domov. Učenci predmetne stopnje se po tekmovanju vrnejo k morebitnemu pouku ali odidejo domov.

V vseh fazah tekmovanja učenci nosijo maske in pazijo na medsebojno razdaljo.

 

Mentorica Sandra Palcich