Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek je v mesecu septembru 2020 ponovno pridobila naziv KULTURNA ŠOLA za obdobje 2020–2024. Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti je ocenjeval različne kriterije:

  • kulturno delovanje na različnih področjih,
  • razvejanost kulturnih področij,
  • število vključenih učencev v redne in obšolske kulturne dejavnosti,
  • udeležbo in doseganje vidnih rezultatov na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih,
  • obseg izvedenih kulturnih dogodkov in
  • spodbujanje ter obseg mentorskega dela za kulturna in umetniška področja.

 

Nagrado nam je, v imenu javnega sklada republike Slovenije za kulturo, podelila ga. Jožica Mlinar.