V septembru sta se oddelka 6. a in 6. b z razredničarkama in spremljevalkami odpravila na dvodnevni spoznavi tabor v Zelško kočo. 
Čeravno so učenci skupaj že tretje leto, je spoznavni tabor po načelih doživljajske pedagogike zastavljen tako, da učenci še bolje spoznajo sebe in svoje sošolce. Predvsem pa, da ugotovijo, na kakšen način naj sodelujejo, da bodo skupaj prišli do cilja. Vse igre so namreč zastavljene tako, da so lahko uspešni le, če vsi pridejo do cilja. 

Učence na tak način učimo, da naj se med seboj spodbujajo, sprejemajo drugačnosti, sodelujejo, kljub temu da sami ne bi vztrajali toliko časa, učimo jih, da naj iščejo nove ideje in da ne potrebujejo vedno dodatna pojasnila odrasle osebe. Učimo jih izraziti svoje mnenje tako, da pri tem ne prizadenejo drugega ter jim damo dovolj časa, da pridejo do rešitve. Ubesediti morajo svoja občutja in slišati druge. Zaupati morajo vrstnikom in znati pokazati, zakaj nekomu zaupamo.

Nekaj nasmejanih obrazov ob opravljenih nalogah pa si lahko ogledate spodaj. 

SLIKE 6.A

SLIKE 6.B