Spoštovani starši, dragi učenci in učenke!

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se bo izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v tednu od 19. 10. do 23. 10. 2020 začasno izvajalo prilagojeno, in sicer:

  • učenci od 1. do vključno 5. razreda bodo pouk obiskovali v šoli,
  • učenci od 6. do 9. razreda se bodo izobraževali na daljavo.

Vse interesne dejavnosti z zunanjimi izvajalci so od ponedeljka dalje odpovedane.

RAZREDNA STOPNJA

  • V šolo naj prihajajo le zdravi otroci.
  • Učenci 4. r. in 5. r. bodo v tem tednu vstopali v šolo skozi glavni vhod.
  • Če so v isti skupini (jutranje varstvo, podaljšano bivanje …) prisotni učenci iz različnih oddelkov, morajo nositi maske. Zato priporočamo, naj učenci v jutranje varstvo prihajajo oz. v podaljšanem bivanju ostajajo le takrat, ko je to nujno.
  • Po potrebi bo ta teden urnik kosil za učence spremenjen.
  • Šolski avtobus bo naslednji teden vozil zjutraj kot običajno, v popoldanskem času pa nam je – zaradi zmanjšanja števila učencev vozačev –  omogočen le en avtobusni odvoz, in sicer po novem ob 14.05 izpred šole.

PREDMETNA STOPNJA

Prehod na izvajanje pouka na daljavo bo potekal v skladu s pripravljenim načrtom šole, z že znanim načinom objav navodil na podzavihku Delo na daljavo na šolski spletni strani ter preko vzpostavljenega enotnega komunikacijskega kanala Teams.

  • Navodila bodo v tabeli na podzavihku Delo na daljavo objavljena v nedeljo zvečer. Zagotovo bodo objavljena vsa navodila za ponedeljkove ure po urniku, za ostale predmete oz. ure (od torka do petka) bodo morda objavljena tudi kasneje tekom tedna. Spremljajte tabelo in sporočila učiteljev v njej.
  • V primeru kakršnihkoli težav pri prijavi v Teams lahko kontaktirate go. Sandro Palcich na elektronski naslov sandra.palcich@guest.arnes.si.
  • Od ponedeljka, 19. 10. 2020, dalje smo učence od 6. do 9. razreda odjavili od šolske prehrane.

V tednu med 26. 10. in 30. 10. 2020 imajo vsi učenci jesenske počitnice.

V želji po izboljšanju epidemiološke slike in čim hitrejši vrnitvi vseh učencev nazaj v šolo vas lepo pozdravljamo.

Vodstvo šole