Zakon o interventnih ukrepih uvaja tudi nekatere novosti s področja štipendiranja.
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je pripravilo najpogostejša vprašanja in odgovore na svoji spletni strani.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE sprememba
Učenci, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 dijaki 1. letnikov, lahko za pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo izjemen dosežek (izjemne dosežke), ki so jih dosegli v 7. in 8. razredu.

Po Pravilniku o Zoisovih štipendijah pa za izjemne dosežke štejejo POENOSTAVLJENO:
– doseženo srebrno ali zlato priznanje na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev, večstopenjsko (6. člen);
– dosežena najvišja mesta na Tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG) in Tekmovanju mladih baletnih plesalcev Republike Slovenije (BALTEK) (6. člen);
– najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti, na katerih je udeležba mogoča na podlagi predhodne uvrstitve na državnem tekmovanju (7. člen).