Dragi učenci, spoštovani starši,

s torkom se v šole vračate učenci 1. triade. Da bo vrnitev v šolo lažja in da bomo vsi skupaj doprinesli k varnemu okolju ter dobremu počutju v šoli, smo za vas pripravili nekaj informacij glede dela v prihodnjem tednu:

 • v šolo pridemo le, če smo zdravi,
 • skrbimo za redno umivanje rok z milom ali po potrebi z razkužilom za roke,
 • pazimo na higieno kašljanja,
 • zaradi varnosti sebe in drugih držimo varnostno razdaljo ter se drugih učencev ne dotikamo, jih ne objemamo (…),
 • učitelji bomo v šoli ves čas nosili maske, učenci pa jih nosite le ob prehajanju na hodnikih in v skupnih prostorih; v razredu vam mask ni potrebno nositi,
 • zaradi pogostega zračenja prostorov bodite dobro oblečeni; imejte pri sebi dodatno jopico, da poskrbite, da vas ne bo zeblo.

Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela v naslednjem tednu smo stremeli k vzpostavitvi čim bolj varnega okolja za vse nas.

 1. Zaradi številčnosti 1. a oddelka in trenutno razpoložljivih kadrovskih možnosti smo 1. a razred razdelili na dve skupini – učenci, ki so prijavljeni v jutranje varstvo in/ali podaljšano bivanje tvorijo 1. skupino, ostali učenci pa 2. skupino. Ostali oddelki ostajajo trenutno enaki kot običajno, tudi kombinacija 1. b in 2. b na PŠ Unec ostaja celota.
 2. Zaradi težnje po izogibanju gneče v garderobi in na hodnikih smo zamaknili ure prihodov/odhodov ter začetka/konca pouka. Ure v spodnjih tabelah veljajo za vse dni v tednu.
 3. Za vsak razred smo oblikovali svojo skupino jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.
 4. Otroci, ki prihajajo v jutranje varstvo, vstopajo skozi vhod 1. triade.
 5. Starši otroke pospremite do šole, v šolo ne vstopate.
 6. Ko pridete po otroka v podaljšano bivanje, pokličete na že znano telefonsko številko oddelka OPB, ki ga vaš otrok obiskuje. Učitelj bo otroka usmeril v garderobo, da se uredi in odide iz šole.
 7. Učenci vozači vstopate na avtobus z zaščitnimi maskami.

Več informacij, ki se nanašajo na oddelek vašega otroka, najdete v priloženih tabelah:

 

RAKEK 1. a 2. a 3. a
prihod v šolo 7.50–8.00
vhod 1. triade
8.00–8.10
vhod 1. triade
8.10–8.20
glavni vhod
učilnica A4/A3 A1 C1 (2. nadstropje)
začetek pouka 8.00 8.10 8.20
konec pouka 11.50 12.10 12.30
KOSILO 12.00 12.20 12.40
odhod domov po kosilu ca. 12.15 ca. 12.50 ca. 13.10
avtobus zjutraj kot običajno, popoldne ob 13.15 

 

UNEC 1. b in 2. b 3. b
prihod v šolo 8.00–8.10 8.10–8.20
začetek pouka 8.10 8.20
konec pouka 12.00 12.30
KOSILO 12.10 12.40
odhod domov po kosilu ca. 12.30 ca. 13.10
avtobus zjutraj kot običajno, popoldne ob 13.15 z Rakeka (13.20 z Unca)

 

Veselimo se, da boste, dragi učenci, ponovno sedli v šolske klopi in da bomo znova skupaj.

Vodstvo šole