Spoštovani starši!

V skladu z včeraj prejeto okrožnico MIZŠ vas obveščamo, da se s ponedeljkom, 15. 2. 2021, v šolske klopi vračajo vsi naši osnovnošolci.

ODDELKI IN UČILNICE
Zaradi zagotavljanja varnosti bodo učenci ves čas pouka nastanjeni v isti učilnici, brez mešanja z učenci drugih oddelkov:

 • učenci 1.–5. razreda bodo v svojih matičnih učilnicah,
 • za učence 6.–9. razreda pa bo razpored učilnic objavljen na vhodnih vratih šole ter na oglasnih deskah.

JV, OPB in (NEOBVEZNI) IZBIRNI PREDMETI
Ker smo dolžni poskrbeti, da se učenci med seboj ne združujejo, bomo obvezni in razširjeni program za učence izvajali sledeče:

 • jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo za učence 1.–3. razreda potekalo enako kot v preteklih treh tednih (za vsak oddelek svoja skupina);
 • za učence 4. in 5. razreda jutranjega varstva in podaljšanega bivanja ne bo. V primeru, da starši za svojega četrtošolca/petošolca nujno potrebujete varstvo po pouku, sporočite to ravnateljici na elektronski naslov ravnateljica.rakek@guest.arnes.si najkasneje danes do 18-ih;
 • pouk (neobveznih) izbirnih predmetov se bo za učence od 4.–9. razreda v naslednjem tednu še naprej izvajal na daljavo. Glede načina izvedbe bodo učenci seznanjeni s strani učiteljev.

ŠOLSKA PREHRANA
Starši, prosimo vas, da poskrbite za pravočasno prijavo/odjavo svojih otrok na šolsko prehrano preko aplikacije na šolski spletni strani. Preverite podatke, ki so že vnešeni (v skladu z vašo prijavo na prehrano v začetku šolskega leta).

PRIHOD V ŠOLO
Učenci 1.–5. razreda prihajajo v šolo skozi vhod 1. triade.
Učenci 6.–9. razreda prihajajo skozi glavni vhod.
Učenci pridejo v šolo med 8.00 in 8.10 in se zunaj (na igrišču oz. ploščadi pred vhodom) združujejo ločeno po oddelkih. Tudi v šolo jih bodo dežurni učitelji spuščali ločeno po oddelkih.

ŠOLSKI AVTOBUS
Jutranji avtobus bo vozil po rednem urniku, po pouku pa bosta organizirana dva avtobusna odvoza: ob 13.10 in ob 14.00.

UPOŠTEVANJE PRIPOROČIL
Da bomo kar se da dobro poskrbeli zase in za druge, je pomembno, da upoštevamo priporočila glede zagotavljanja varnosti:

 • v šolo pridemo le, če smo zdravi,
 • skrbimo za redno umivanje rok z milom ali po potrebi z razkužilom za roke,
 • pazimo na higieno kašljanja,
 • zaradi varnosti sebe in drugih držimo varnostno razdaljo ter se drugih ne dotikamo, ne objemamo,
 • učitelji bomo v šoli in v šolskem okolišu ves čas nosili zaščitne maske, učenci pa jih nosite do prihoda v matično učilnico ter ob prehajanju na hodnikih in v skupnih prostorih,
 • starše pozivamo, da v primeru zadrževanja v šolskem okolišu, nosite masko,
 • zaradi pogostega zračenja prostorov bodite dobro oblečeni; imejte pri sebi dodatno jopico, da poskrbite, da vas ne bo zeblo.

Starši, prosimo vas, da se pred prihodom v šolo s svojim otrokom pogovorite glede nujnosti upoštevanja zgornjih priporočil, saj si vsi želimo, da bi ostali zdravi in tako čim dlje časa izvajali pouk v šoli. Sproti vas bomo obveščali z novimi informacijami.

Dragi učenci, veselimo se, da se bomo zopet srečali v šolskih klopeh in dali naši šoli svež utrip.

Lep pozdrav

Vodstvo šole