Šolsko tekmovanje iz fizike bo v četrtek, 1. 4. 2021, ob 13.00. Tekmovanje traja 60 minut, to je do 14.00.

Podrobna navodila so objavljena na šolskih oglasnih deskah.

mentorica Irena Mele