Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike bo v sredo, 31. 3. 2021, ob 13.00. Tekmovanje traja 90 minut, to je do 14.30.

Podrobna navodil so objavljena na oglasnih deskah.

mentorica Irena Mele