Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je MIZŠ z včerajšnjo okrožnico izdalo sklep, da se od četrtka, 1. 4. 2021, do naslednjega petka, 9. 4. 2021, za vse učence izvaja pouk na daljavo.

Za učence 1.– 3. razreda bo šola organizirala nujno varstvo.

Nujno varstvo se organizira za učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

Prijavo otroka na nujno varstvo skupaj s potrdilom delodajalca pošljite ravnateljici preko elektronske pošte danes, 30. 3. 2021, najkasneje do 20.00 na e-naslov: ravnateljica.rakek@guest.arnes.si. V prijavo napišite, kdaj bo vaš otrok prišel v varstvo, do kdaj ga bo potreboval ter na katere obroke ga prijavljate.

Za vse učence bo pouk na daljavo potekal na ustaljen način. Navodila bodo učitelji objavili v tabeli na šolski spletni strani (pod zavihkom Delo na daljavo). Na istem mestu bodo objavljeni tudi termini videokonferenc.

 

Lep pozdrav

ravnateljica, mag. Anita Knez