Končno smo dočakali odgovore na vprašanja: Kako dolgo lahko moj otrok uporablja mobilni telefon? Kako dolgo naj mu pustim igrati računalniške igrice? Ali je prav, da se vsak dan “dobi” s sošolci na računalniku in skupaj igrajo igre? …

Ves čas dela v svetovalni službi opažam porast rabe zaslonov, večkrat ste me starši spraševali podobna vprašanja in sedaj mi bo lažje odgovoriti. Vesela sem, da so se strokovnjaki in raziskovalci združili in na podlagi raziskav ter dejstev pripravili smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih.

Povzetka si lahko ogledate spodaj, več pa na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenija – https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/zasloni 

 

karton-za-starše

 

splet-zgibanka-logout