Odpri dokument na povezavi in v parih naredi dejavnosti na povezavah.