Skupinsko petje je v zadnjih dveh letih močno upadlo. S tem namenom smo se na Rakeku združili trije pevski zbori, treh različnih generacij. Mešani pevski zbor Rak Rakek, vokalna skupina Cluster in mladinski pevski zbor OŠ Rakek. Družili smo se na skupinskih pevskih vajah, spoznali nekaj novih vokalnih tehnik in skladb, načina dela treh različnih zborovodij in se predvsem nadihali svežega zraka.