Dan smo začeli s potjo v smeri Velikih Lašč in Trubarjeve domačije na Rašici, kjer se je rodil začetnik slovenske književnosti, avtor prve slovenske knjige in protestantski duhovnik Primož Trubar. Na lokaciji muzeja Trubarjevi kraji smo si ogledali Trubarjevo domačijo s spominsko sobo in mlin, žago ter gospodarsko poslopje. Pot nas je nato vodila skozi manjše vasi, travnike, gozdove s številnimi kraškimi pojavi – vrtačami.

Skozi dolenjske gozdove kraškega sveta smo se peljali mimo kraja Videm – Dobrepolje do vasi Krka, kjer smo spoznali Krško jamo. Le-ta je lokacija izvira reke Krke, čudovite dolenjske zelene lepotice, na poti od izvira do izliva v reko Savo. Spoznali smo notranjost Krške jame z značilnimi živalskimi predstavniki, ki živijo v njej. Ob izviru smo si ogledali, poleg geološke podlage, tudi biotsko pestrost rastlin in živali. Pot smo nadaljevali do vasi Muljava.

V vasi Muljava smo si ogledali rojstno hišo slovenskega pisatelja in časnikarja Josipa Jurčiča in celoten muzej na prostem. Slednji je edinstven primer ohranjene slovenske domačije, ki obsega čebelnjak s panjskimi poslikavami, kaščo, sušilnico za lan, hlev in Krjavljevo kočo ob neposredni bližini naravnega amfiteatra, kjer se vsako poletje izvajajo gledališke predstavitve Jurčičevih del.

Utrinke kulturnega dne si lahko ogledate v priloženem posnetku.

.