Letos so učitelji iz Francije kontaktirali naše učitelje in predlagali, da bi naslednje leto učenci (bodočih) 9. razredov, šli na izmenjavo s Francijo. Seveda smo bili vsi učenci za. Kdo pa ne bi hotel v Francijo?

Dogovorjeno je, da gremo jeseni leta 2022 mi v Francijo. V izmenjavi sodelujemo z učenci iz Challans-a. Spomladi leta 2023 pa oni predejo na Rakek. Sedaj se vsi učenci, k bomo sodelovali v izmenjavi vsak petek na preduri zberemo v računalniški učilnici. Izbirali smo si že svoje francoske prijatelje, vendar še ne vemo pri kom bomo bivali. Prijatelje smo izbirali na podlagi njihovih kratkih opisov, ki so nam jih poslali. Na predurah tudi spoznavamo Francijo, njihove običaje, pokrajino, zgodovino Francije itd. Pri tem nam pomagata učiteljica za angleščino (Urška Drobnič) in učiteljica za francoščino (Petra Dekleva). Nekateri so si s Francozi tudi že dopisovali. Nazadnje smo izdelovali PowerPointe v katerih smo opisovali slovenske navade in običaje za božič in novo leto. Zapisali smo tudi en pogost recept ter božično ali novoletno pesem. Za recept nas je večina zapisala recept za medenjake ali potico.

V prihodnosti bomo še več govorili o Franciji ter si vsi začeli dopisovati z učenci iz Francije. Vsi že postajamo nestrpni, saj se zares veselimo izmenjave. Ko bomo tam si bomo ogledali veliko znamenitosti v bližini ter morda celo Pariz. Tako vsaj upamo mi.

Živa Petkovšek, Zala Perko, 8. b