Spoštovani starši.

Po navodilu MIZŠ in NIJZ vas obveščamo, da se je v zadnjem tednu zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2 obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov s strani šol do napotitve v karanteno s strani NIJZ podaljšalo za nekaj dni. V soboto, 15. 1. 2022, je zamik znašal že dva dni, v prihodnjih dneh je pričakovati še daljše zamike.

Starši učencev boste za svoje otroke, ki so bili s strani šole napoteni v karanteno, odločbo o napotitvi v karanteno s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.