Na spletnih straneh MIZŠ je objavljen RAZPIS ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2022/2023.

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Predlagam, da ga učenci 9. razredov in njihovi starši pregledajo. Najpomembnejši sta naslednji prilogi:
Informacija o vsebini prilog, informativnem dnevu po posameznih šolah in mednarodni maturi
Priloga I: Razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij

V šolskem letu 2022/2023 se bodo pričeli izvajati tudi naslednji novi programi*:
– na Šolskem centru Postojna program predšolska vzgoja,
– na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli program tehniška gimnazija,
– na Srednji šoli za gastronomijo in turizem Ljubljana program gimnazija.
* Izpisani so le programi v Osrednjeslovenski in Primorsko-notranjski regiji.

RODITELJSKI SESTANEK

Roditeljski sestanek bo v torek, 25. januarja 2022, ob 17.00 preko aplikacije MSTeams. Do roditeljskega sestanka lahko dostopate po otrokovem MSTeams-naslovu – koledar ali s klikom na spodnjo povezavo (če povezava ne deluje, jo kopirajte in prilepite v brskalnik).

Dnevni red:

  • Razpis za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2022/2023
  • Štipendije
  • Varna raba interneta – povratne informacije z delavnice Safe.si
  • Ostalo

————————————————————————————
Srečanje v aplikaciji Microsoft Teams
Pridružite se v računalniku ali spletni aplikaciji
Kliknite tukaj za pridružitev srečanju
Več informacij | Možnosti srečanja