Mentorici Vesele šole vsem tekmovalcem sporočava, da se je datum šolskega tekmovanja iz 9. premaknil na 8.marec.

Kako tekmovanje  poteka? 
Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko in državno tekmovanje. Tekmovanje je dostopno vsem prijavljenim učencem: udeleži se ga lahko vsak učenec, ki se nanj prijavi v šoli pri mentorju Vesele šole. Šolsko tekmovanje je organizirano na vsaki šoli, ki sodeluje v Veseli šoli. Uredništvo pošlje veselošolske vprašalnike za šolsko tekmovanje mentorju Vesele šole, ki jih razdeli učencem in poskrbi za izvedbo šolskega tekmovanja po navodilih uredništva Vesele šole. Vsi tekmovalci, ki dosežejo stopnjo znanja, določeno s Pravilnikom o tekmovanjih v znanju Vesele šole za šolsko tekmovanje, se uvrstijo na državno tekmovanje.

Vsebine tekmovanja v znanju Vesele šole
Vprašanja na tekmovanju v znanju vključujejo teme Vesele šole, ki so bile obravnavane v tekočem šolskem letu v tiskani prilogi Vesele šole v reviji Pil in na spletnih učnih poteh Vesele šole. Učne poti Vesele šole na spletu in koristne informacije na ponujenih povezavah, povezane s temo tiskane priloge, ponujajo enakovreden način spoznavanja teme in so tudi vključene v preizkus znanja.  Eno vprašanje, na šolskem in državnem tekmovanju, je iz vsebine knjige sezone za posamezno starostno skupino.

4.- 6. razred: Marija ParrGolmanka in morje 
7.- 9.razred:  Vinko Möderndorfer: Sončnica

Več informacij na www.veselasola.net – kategorije: novice za mulce, učne poti, vesela šola bere,…