9. a – torek, 22. marec 2022, 8.20–9.05
9. b – torek, 22. marec 2022, 9.10–9.55

Poleg osebnih podatkov, ki jih najverjetneje poznate, morate imeti s seboj tudi svoj EMŠO in DAVČNO ŠTEVILKO, pa tudi DAVČNI ŠTEVILKI staršev ter njihovo telefonsko številko in e-pošto.

Prijavnice za vpis v srednjo šolo boste nato odnesli domov, kjer jih boste skupaj s starši ponovno pregledali, starši se bodo podpisali, do petka, 25. 3. 2022,, pa mi jih boste vrnili. Odposlala jih bom najkasneje 29. marca 2022 s povratnico.

Tjaša Prudič, šolska svetovalna delavka