Na spletni strani MIZŠ so objavljena Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole.

Bodoči dijaki si lahko ogledajo tabelo Stanje prijav na dan 4. 4. 2022 (rok za oddajo prijav)

in tabelo Stanje prijav na današnji dan (število prijav se spreminja glede na prenesene prijave).

Tudi nekatere srednje šole na svojih spletnih straneh objavijo stanje prijav v njihove programe in zraven dopišejo število točk, ki so jih do sedaj v 7. in 8. razredu dosegli prijavljeni učenci (do sedaj možnih 120 točk). Tako se lahko lažje orientirate, kje ste in ali bi bilo prijavnico smiselno prenesti ali ne.

Prijavnico je iz katerega koli razloga možno prenesti do 25. aprila 2022.

Postopek prenosa prijave:
Postopek prenosa prijav bo tako tudi letos potekal elektronsko, in sicer kandidati v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujejo skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša (objavljena je na spletni strani), v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Če ste v dvomih, ali prenesti prijavo ali ne, se obrnite na svetovalno službo srednjih šol, kamor ste se vpisali. Svetovalna služba srednjih šol ima boljši vpogled v stanje prijav in poznajo trend gibanja prenosa prijav. Seveda pa lahko pokličete tudi svetovalno delavko Tjašo Prudič na telefonski številki 0590 975 30 ali 040 206 931.