V okviru nacionalnega projekta “Rastem s knjigo” so si sedmošolci naše šole ogledali enoto Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica na Rakeku. Ob ogledu so učenci prejeli v dar knjigo Jaz sem Andrej Vinka Möderndorferja, ki je bila nominirana za nagrado večernica. Dejavnost se lepo dopolnjuje tudi s projektom OBJEM, v katerega je  vključena naša šola. Ena od glavnih pobud  OBJEM-a je namreč prav motiviranje za branje in vključevanje knjižnice v širši šolski prostor.