S sklepom ministra je bila za našo šolo kot tretji predmet na nacionalnih preizkusih znanja za učence 9. razreda izbrana FIZIKA.