Knjiga za Cankarjevo tekmovanje 2022/2023 za 6. in 7. razred.