V tem šolskem letu smo prešli na spletno prijavo na interesne dejavnosti in spletno potrjevanje prijav za jutranje varstvo (1.–3. r.) in podaljšano bivanje (1.–5. r.). Rok za prijavo je podaljšan do četrtka, 22. 9. 2022.