Učenci 6. a razreda so preživeli dva prekrasna dneva v Zelški koči. Tja smo se podali kar peš čez Stražnik in s seboj nesli vse potrebne pripomočke. V dveh dneh smo na delavnicah skozi različne timske, razbremenilne, spoznavne igre in igre zaupanja krepili medsebojne odnose, se urili v sodelovanju in se naučili, da so za dobro delo v skupini potrebni spoštljivi odnosi, spodbujanje drugega, mirna komunikacija in skupni cilj.

Na SLIKAH lahko vidite le nekaj iz med iger, ki smo jih odigrali, in se učili dobrega sodelovanja. Bili smo uspešni.