Sedmošolci so se pri pouku angleščine preizkusili v drugačnem načinu priprave na govorni nastop. Učenci so predstavljali športe.

Delo se je začelo s pripravo na delo z računalnikom, saj so učenci ugotovili, da so za iskanje podatkov po spletu potrebne nekatere veščine. Na spletu so z vnaprej pripravljenimi vprašanji poiskali podatke in izdelali besedila po vzorcu. Odstopali so lahko po svojih jezikovnih zmožnostih. Nastala so lepa in dolga besedila, tudi pri učencih s prepričanjem, da zmorejo manj.

Učenci so vadili samostojno, v parih, v manjših skupinah, v učilnici, na hodniku, za mizo, na tleh – tam, kjer so tisti dan našli največ navdiha za delo.

Z nasveti učiteljice ter drugih sošolk in sošolcev so se izpopolnjevali. Večkratna vaja pred občinstvom je učencem pomagala, da so premagali velik del strahu pred nastopanjem in tem, da gradiva niso mogli odnesti domov – vse je nastalo in ostalo v šoli, do odločilnega trenutka.

Tekom ur smo spoznali številne športe, njihova pravila, opremo, ki jo potrebujemo, in najboljše športnike. Učenci pa so delček sebe vstavili z vživljanjem v vlogo mladega človeka, ki v tem športu tudi pričenja s treningi.

Andreja Benčina