Kamišibaj je oblika pripovedovanja zgodb ob slikah. Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, ki se imenuje butaj. Pripovedovalec (kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Slike so formata A3, kamišibaj tako uvrščamo med predstave manjšega tipa oz. komornega gledališča.

Kamišibaj, kot ga poznamo danes, se je pojavil okoli leta 1929 na Japonskem. Nekoč se je kamišibajkar pripeljal s kolesom. Na prtljažniku je imel pritrjen lesen oder, pod katerim so bili predali za sladkarije. Na svoj prihod je opozoril z udarjanjem dveh paličic. Okrog njega se je zbrala množica otrok in krajanov, ki so si za drobiž kupili sladkarijo in ogled predstave.
Dostopno na: https://slikovedke.com/kaj-je-kamisibaj/ (16. 2. 2023)

Učenci 5. b smo ustvarili ilustracije za uprizoritev kamišibaja France Prešeren: Povodni mož. Ilustrirali smo vsako izmed kitic in tako je nastala naša »mini predstava«. Čeprav je pesem namenjena odraslim bralcem, smo vsebino v grobem uspeli razvozlati tudi mi. Z našo predstavo smo nastopili v 4. a razredu.

Monika Derenčin