“Le eno svečo na oltar, dragocenosti pa dajte državi v dar.”

Tako se je glasil eden izmed odlokov Jožefa II., sina Marije Terezije, ki sta bila vladarja Habsburške monarhije in sta korenito vplivala na današnje slovensko ozemlje. Popis prebivalstva, številke hiš, sadovnjaki, vrtovi, razvoj čebelarstva, začetki slovenske narodne zavesti, šolstvo za vse, odprava tlake – svoboda kmeta … Vse to so prinesle reforme, ki sta jih, z namenom krepitve in modernizacije države, uvedla razsvetljena absolutista Marija Terezija in Jožef II.

Učenci 8. b razreda smo podrobneje raziskali nekaj reform in ugotavljali posledice reform na slovensko ozemlje. Poskusili smo tudi pisati s kredo na “tablice”.

Ob dnevu maternega jezika so se nekateri preizkusili tudi v zapisu činkvin.

Živinoreja.
Pašniška. Hlevska.
Hranjenje. Kolobarjenje. Gnojenje.
Pojavijo se nove pasme.
Živali.
/Tjaša/

Reka.
Hitreje. Boljše.
Uvažati. Prevažati. Izboljšati.
Razvije se vodna trgovina.
Izboljšava.
/Jaka/

Čebelarstvo.
Učinkovitejše. Izboljšano.
Učiti. Znati. Širiti.
Proizvajanje medu in voska.
Čebelarji.
/Urban/

Vrtovi.
Veliki. Rodovitni.
Pridelovati. Sušiti. Delati.
Pridelovati pred svojo hišo.
Ograje.
/Nika/

Tjaša Prudič