Zaradi odsotnosti učiteljice v sredo, 8. 3. 2023, ne bo dopolnilnega pouka za angleščino za učence 6. a razreda. Izjemoma bo dopolnilni pouk v četrtek, 9. 3. 2023, v času predure, v učilnici C5 (LVZ).