1Za nedoločen čas zaposlimo samostojnega računovodjo

 

Opis del in nalog: samostojno računovodsko in knjigovodsko delo (vodenje poslovnih knjig, obračun plač in storitev, sestavljanje računovodskih in davčnih izkazov, priprava finančnih načrtov in poročil)

Raven izobrazbe: Visokošolska izobrazba (1. bolonjska stopnja) / Visokošolska strokovna (prejšnja)

Zahtevana računalniška znanja: poznavanje okolja Windows, Microsoft Office, poznavanje računalniškega programa SAOP

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Delovni čas: 40 ur tedensko

Delovne izkušnje: 1 leto

Poskusno delo: 3 mesece

Začetek dela: 19. 5. 2023

Rok prijave: 14. 4. 2023

 

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti:

ravnateljica.rakek@guest.arnes.si