V petek, 21. aprila 2023, imajo učenci 7. razredov kulturni dan z naslovom RIMLJANI NA SLOVENSKIH TLEH.

Obiskali bomo Mestni muzej Ljubljana, kjer se bodo učenci udeležili interaktivne delavnice s kvizom SPOZNAJMO EMONCE in vodenega ogleda z delovnimi zvezki PO SLEDEH RIMSKE EMONE. Na poti domov se bomo ustavili še na rekonstruirani rimski utrdbi LANIŠČE nad Kalcami, ki je bila del kraškega zapornega zidu.

Učenci naj imajo s seboj:
– posodo za prevzem malice,
– podlogo in pisalo,
– dodaten manjši prigrizek (vračamo se okoli 14.00, kosilo bo ta dan odjavljeno),
– primerna oblačila in obutev – Po sledeh rimske Emone in ogled trdnjave se odvija na prostem.

Cena kulturnega dneva je 8,00 € na učenca in stroški prevoza. Za financiranje dneva dejavnosti lahko oddate vlogo na šolski sklad.

Pričetek: 8.15
Zaključek: 14.00

OPIS DELAVNICE SPOZNAJMO EMONCE
Animatorja v antičnih oblačilih učencem predstavita kratek animirani film o življenju v Emoni. Prek zemljevidov učenci geografsko umestijo Emono v evropski prostor, spoznajo vlogo rimskih vojakov v mirnem in v vojnem času ter preizkusijo legionarjevo opremo. Ob poslušanju avdioposnetkov ugotavljajo, kakšne so razlike med antično in sodobno družino. Učenci pomerijo rimska oblačila, obedujejo leže na trikliniju in izvedo, kako so se prehranjevali Rimljani različnih slojev. Lahko sedejo tudi na rimsko javno stranišče, povonjajo dišave iz term in se preizkusijo v gledališki igri z maskami. Pridobljeno
znanje pokažejo v zabavnem kvizu, ki ga popestrijo ABC-vprašanja, vrisovanje mest v zemljevid, križanka in pantomima.

PO SLEDEH RIMSKE EMONE
Rimska Emona je nastala pred več kot 2000 leti, arheološke ostaline pa še danes pričajo o življenju tedanjih ljudi. Učenci v družbi izkušenega vodiča odkrivajo življenje Emoncev. Na poti izvedo, kako je bila videti prva mestna naselbina na tem območju, v muzejski kleti si ogledajo del čisto prave rimske ceste in gostišča, obiščejo oba arheološka parka in ostanek rimskega zidu. Skozi pripoved izvedo, kako je prihod Rimljanov spremenil življenje na tleh današnje Ljubljane. Na poti rešujejo naloge v delovnem zvezku; slednji služi kot učni pripomoček za poglabljanje znanja.

Vodja KD Tjaša Prudič