V pomladanskih dneh smo se v podaljšanem bivanju na Uncu odločili, da stkemo veliko in dolgo gosenico prijateljstva, saj so se v tem šolskem letu med učenci spletle mnoge prijateljske vezi. Dela smo se lotili z veliko vnemo. Pripravili smo si papirnate krožnike in barvni papir. Iz tega materiala je namreč nastala naša gosenica prijateljstva. Z delom smo pričeli tako, da smo najprej nastrigli barvni papir na približno enako velike kvadratne lističe. Te lističe so potem učenci nalepili na papirnate krožnike. Nastali so nadvse zanimivi barvni vzorci, ki so se med seboj prepletali kot nekakšna mavrica. Vsakega učenca, ki se je želel pridružiti naši ustvarjalnosti je bil dobrodošel. Učenci so se v kar velikem številu udeležili našega tkanja gosenice in tako je nastala dolga gosenica, ki smo jo zaradi sodelovanja večjega števila učencev poimenovali kar gosenica prijateljstva, saj so se med delom učenci veliko pogovarjali in smejali. S skupnimi močmi smo naredili dolgo verigo krožnikov, ki smo jo skupaj zlepili z vročim lepilom. Naša gosenica prijateljstva zdaj krasi hodnik na Podružnični šoli Rudolfa Maistra Unec in tako pozdravi in razveseli prav vsakega obiskovalca naše male šole.

Gaja Pavlovič, učiteljica OPB