»Iz zemlje ženejo kali,
v soncu svetlem plod zori.
Ljubo sonce, zemlja draga,
za dobrote vama hvala.«

Na Podružnični šoli “Rudolfa Maistra” na Uncu imamo krasen šolski vrt, ki ni navaden.
Že vrsto let učiteljice in učenci s pomočjo ostalih zaposlenih na šoli ter staršev skrbimo za rastline na zeliščnem vrtu in gredicah. Vključili smo se v Mrežo šolskih ekovrtov in sledili načelom Društva šolski ekovrtovi. Ves čas smo skupaj spoznavali naravo in pridelavo hrane v neposrednem stiku z živim ekološkim vrtom. Najpomembnejše pa je, da je vse to  potekalo v prijateljskem sodelovanju z vrstniki, pod vodstvom dobrih učiteljev, ob podpori staršev in ostalih zaposlenih na šoli. Pri delu se držimo načel ekološkega vrtnarjenja (organske odpadke kompostiramo, zbiramo deževnico in zalivamo z njo, rastline gnojimo z uležanim hlevskim gnojem, ne uporabljamo pesticidov in uporabljamo ekološka semena). Zadostili smo natančnim merilom omenjenega društva in prejeli častni znak Šolski ekovrt.

Pridobitev omenjenega znaka pomeni potrditev za dobro opravljeno delo do sedaj in obvezo za naprej, da bomo za vrt še naprej vestno skrbeli. Omogoča nam pristen stik z zemljo, v kateri pridelamo najkakovostnejšo hrano brez skritih dodatkov. Želimo si, da bi med ljudmi širili zavedanje, da je zdravo pridelana hrana pomemben vir zdravja vsakega posameznika. Saj veste – kar seješ, to žanješ. Bistvo delovanja šolskih ekovrtov lahko strnemo z mislijo raziskovalca in naravovarstvenika Antona Komata: “Kmet naj bo zdravnik, zdravnik naj bo učitelj, učitelj naj bo kmet.”

Iskrena zahvala:
– vsem učenkam in učencem, ki ste pomagali v preteklih letih, in tistim, ki še vedno z veseljem sodelujete pri vrtnarjenju;
– vsem staršem, ki ste nam pomagali pri vzgajanju sadik in menjavi semen;
– vsem učiteljicam in učiteljem, ki ste v preteklosti postavili dobre temelje za dejavnosti na vrtu, da lahko danes vse to počnemo;
– vsem tehničnim delavcem za pomoč pri vrtnarjenju, zasaditvi dreves, okopavanju in ostalih opravilih;
– vodstvu šole, ki je podprlo vse naše vrtnarske ideje in nam s tem pomagalo pri njihovi izvedbi.