Reforme Marije Terezije in Jožefa II. so močno vplivale na slovenske dežele in prinesle  spremembe, ki so se prijele in so pomembno vplivale na razvoj slovenskih dežel.

Izbral si eno iz med ponujenih tem, ki jo boš dodatno raziskal. Pri tem lahko uporabiš spodnje vire in literaturo, seveda pa ni nič narobe, če podatke iščeš drugje (ne pozabi navesti virov).

Teme:

 • obrt – fužinastvo in plavži
 • obrt – glažutarstvo
 • obrt – puškarstvo
 • rudnik živega srebra v Idriji
 • kmetijstvo – nove kulture (krompir)
 • kmetijstvo – hlevska živinoreja
 • kmetijstvo – kmetijske združbe
 • šolska reforma
 • vrtovi
 • sadovnjaki
 • čebelarstvo
 • splavarjenje in regulacija rek
 • razslojevanje kmečkega prebivalstva
 • trgovina
 • sveča
 • hišne številke
 • Žiga Zois
 • Valentin Vodnik
 • Anton Tomaž Linhart
 • Janez Vajkard Valvasor

GRADIVO:

Pripravi kratek zapis o izbrani temi (50-100 besed), ki ga boš predstavil sošolcem.