V petek, 5. 4. 2024, je sedmošolce obiskal namestnik varuha človekovih pravic, dr. Ruparčič, katerega področje dela se dotika varstva otrokovih pravic. Naše učence je v okviru predmeta državljanske in domovinske kulture ter etike nagovoril v duhu humanizma. Sporočilo njegovega obiska je bilo, da se moramo med seboj spoštovati, si pomagati in sodelovati. Le na tak način bomo lahko dosegli družbeni napredek, ki vključuje tudi varovanje in spoštovanje človekovih in otrokovih pravic. Posebej je spregovoril o pereči problematiki porasta spletnega nasilja nad otroki in mladostniki. S tem smo se s sedmošolci pridružili tudi kampanji Mesec boja proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu. Dr. Ruparčič je učencem predstavil tudi institut zagovorništva otrok, ki je lahko otrokov glas, ko odrasli odločamo o njihovi prihodnosti. S seboj je prinesel veliko promocijskega materiala, ki bo lahko na ogled še ostalim učencem naše šole!

Učiteljica Petra Dekleva