V sredo, 17. aprila 2024, smo z učenci 8. razredov obiskali Cukrarno. Učenci so se udeležili delavnice veččutno vodenje in spoznali zgodovino Cukrarne ter delavnice živa slika, kjer so ustvarili svoj izdelek s pomočjo bakterij.

Cukrarna je mogočna zgradba sredi Ljubljane, zaščiten objekt industrijske stavbne dediščine, ki je skozi zgodovino veljala kot najprostornejša zgradba v Ljubljani. Danes je s svojimi 5679 kvadratnimi metri predana v upravljanje javnemu zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljane.

Cukrarna je nastala leta 1828 kot rafinerija sladkorja, po skromnih začetkih je sredi 19. stoletja postala največja sladkorna rafinerija v monarhiji. Po požaru leta 1858 so se v njej izmenjavali ali sobivali vojaki in tovarniški delavci, prav tako so svoj dom v njem našli manj premožni Ljubljančani. Tu sta si bivališče poiskala tudi Dragotin Kette in Josip Murn, tam so se srečevali – ali krajši čas celo bivali – tudi njuni prijatelji Ivan Cankar, Oton Župančič in drugi.