V sredo, 24. 4., se bomo z učenci 7., 8. in 9. razredov, ki obiskujejo obvezne izbirne predmete s področja športa, odpravili na ogled tekme v Halo Tivoli. Odhod izpred OŠ »Jožeta Krajca« Rakek bo ob 16.30, učenci lahko na avtobus vstopijo tudi na Uncu – prosimo za točnost. Predviden povratek bo okoli 21.00, tudi za nazaj ustavimo na Uncu. Udeležba je obvezna, saj se šteje pod redne ure izbirnih predmetov, zato morajo učenci v primeru odsotnosti prinesti opravičilo. Vstopnina na tekmo je brezplačna, učenci pokrijejo le strošek avtobusnega prevoza, ki bo obračunan na položnici za mesec april.

Lep športni pozdrav.

Aktiv ŠPO