V ponedeljek, 10. 6. 2024, boste učenci devetih razredov vračali učbenike v prostoru šolske knjižnice.

1. šolsko uro – 9. b
2. šolsko uro – 9. a

Seznam učbenikov, ko jih morate vrniti:

  1. RIGHT ON 4, učbenik za angleščino, založba DZS-EPC
  2. H. Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, učbenik za geografijo, prenovljen, založba ROKUS-KLETT
  3. J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino, založba ROKUS-KLETT
  4. V. Klokočovnik, M. Starčič Erjavec: DOTIK ŽIVLJENJA 9, učbenik za biologijo, založba ROKUS-KLETT
  5. B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik za 9. razred, založba MODRIJAN
  6. A. Smrdu: SVET KEMIJE 9 OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, učbenik, založba JUTRO
  7. T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič: LIKOVNO IZRAŽANJE 9, učbenik, založba DEBORA
  8. I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 9, založba MKZ

Učbeniki morajo biti odviti in urejeni.

 

Lea Sterle, šolska knjižničarka