TEME ZA OCENJEVANJE TJA 9. RAZRED APRIL 2016

A REVIEW of a book, film or programme.*                                                      *compulsory Talk about SUPERSTITIONs, give examples and explain (WB 70/13) Describe a CELEBRATION. _________ What would you do if… Talk about hypothetical situations....

Izpolnjevanje vpisnih listov (9. razred)

IZPOLNJEVANJE VPISNIH LISTOV (vpis v srednjo šolo) bo potekalo v petek, 18. marca 2016, in sicer: 9. A     4. šolska ura     (RU namesto SLJ)* D1 9. B     2. šolska ura     (RU namesto SLJ)* D1 Podatki, ki jih morate poznati: EMŠO, telefonske številke staršev, 2. tuj...

A review

Do petka, 11. 3., zapiši oceno knjige, filma ali oddaje. Write a review of a book, a film or a TV programme. You might include the following: 1) FACTS – the author / the director / the presenter – the title – a summary of the story – the plot (in...