Letno poročilo UNESCO ASPnet šole 2015/16

Osnovna šola ˝Jožeta Krajca˝ Rakek ima status Unesco šole že od leta 2002. Ves ta čas vzgajamo učence v duhu miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika. Učencem privzgajamo...

Letno poročilo Unesco 2014/15

  Koordinatorica Unesco projektov je bila v Martina Hiti, v ožjem timu pa je sodelovala še Patricia Verbič. Vključili in aktivno smo sodelovali pri petih nacionalnih Unesco projektih: ENO – DREVESIJADA, vodja projekta je bila P. Verbič in je potekal 16. 10. 2014....

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI UNESCO ŠOLE 2015/2016

V šolskem letu 2015/2016 bomo obeležili 23 mednarodnih in svetovnih dni. Obeležitve bodo potekale na različnih nivojih šolskega delovanja (pri interesnih dejavnostih, v okviru pouka, pri izbirnih predmetih, dnevih dejavnosti, podaljšanem bivanju, …). Obeležili bomo...