Knjižnica

Obvestilo uporabnikom šolske knjižnice v času epidemije Covid-19

Za delovanje šolske knjižnice se proilagodijo in smiselno uporabljajo navodila in priporočila NIJZ za knjižnice (15. 11. 2020), dostopna na povezavi.  Naenkrat si lahko v knjižnici knjige izposoja samo 5 učencev. Vrnjene knjige gredo v 5-dnevno karanteno. Vzgojno-izobraževalni proces se v prostorih knjižnice naekrat lahko izvaja za največ 15 učencev. Učenci v prostore knjižnice vstopajo z masko, pred vstopom pa si umijejo ali razkužijo roke.

 

 

V šolski knjižnici vas bo sprejela gospa Lea Sterle. Knjižnica deluje v prostorih matične šole in  na podružnici Unec.

Učencem in učiteljem je na voljo:

 • več kot 15.000 enot knjižnega gradiva,
 • 45 naslovov periodičnega tiska (časopisov in revij),
 • 280 VHS-kaset in
 • čez 300 CD-romov.

Knjižnica je računalniško vodena, kar omogoča avtomatizirano izposojo knjižnega gradiva in učbenikov iz učbeniškega sklada.

V knjižnici imamo gradivo, ki ga učenci uporabljajo in potrebujejo pri rednem pouku (domače branje, bralna značka, seminarske naloge, projektno delo), leposlovje, primerno za vse starosti, ter poljudnoznanstveno literaturo z različnih interesnih področij.

Učenci si pri iskanju informacij pomagajo tudi z internetom.

Povezava COBISS OŠ Rakek

Zlati bralci na izletu

Na vroč sobotni dan, 3. 6. 2017, smo se z zlatimi bralci odpravili na zaslužen nagradni izlet, ki ga je več kot odlično organizirala agencija Fantura. Učenci OŠ "Jožeta Krajca" Rakek in učenci OŠ Stari trg pri Ložu so se ves dan zabavali  in pilili tako svoje fizične...

read more

Knjižnični red

clock1. DELOVNI ČAS

Knjižnica je odprta vsak dan od 7.00 do 14.00.

Izposoja poteka po naslednjem urniku:

PONEDELJEK
 • od 7.00 do 8.15
 • od 10.00 do 10.15
 • od 11.55 do 14.00
TOREK
 • od 10.00 do 10.15
 • od 11.55 do 12.45
 • od 13.00 do 14.00 (PŠ Unec)
SREDA
 • od 7.00 do 8.00
 • od 10.00 do 10.15
 • od 11.55 do 14.00
ČETRTEK
 • od 7.00 do 8.15
 • od 10.00 do 10.15
 • od 11.55 do 12.40
PETEK
 • od 7.00 do 8.15
 • od 10.00 do 10.15
 • od 12.00 do 14.00 (PŠ Unec)

Izposoja knjig poteka samo v času pouka.

Med šolskimi počitnicami ne izposojamo gradiva.

2. ČLANSTVO, ČLANSKA IZKAZNICA

Vsi učenci in učenke ter delavci šole ste vpisani v knjižnico. Ob prvem obisku brezplačno dobite izkaznico, s katero si lahko izposodite knjižno gradivo. Neknjižno gradivo izposojamo samo učiteljem.

3. IZPOSOJA, ODŠKODNINA

Naenkrat si učenci in učenke prvih razredov lahko izposodite največ tri knjige, ostali pa pet knjig.

Knjige imate lahko izposojene 14 dni. Če po njih ni povpraševanja, se čas izposoje lahko podaljša za 7 dni. V primeru, da ima učenec knjige izposojene dalj časa, kot je določeno v knjižničnem redu, bomo o tem obvestili starše.

Knjige, ki so izposojene, lahko rezervirate.

S knjigami ravnajte lepo, da bodo v veselje tudi drugim bralcem.

Knjigo, ki jo zelo poškodujete ali izgubite, morate nadomestiti z enako ali enakovredno knjigo ali plačati odškodnino v protivrednosti knjige.

4. UPORABA ČITALNICE

V čitalnici lahko poleg ostalih knjig berete tudi gradivo, ki si ga ni možno izposoditi na dom. Sem sodijo:

 • revije,
 • učbeniki,
 • projektne in raziskovalne naloge,
 • knjige iz priročne knjižnice (enciklopedije, slovarji, leksikoni).

5. PRAVILA OBNAŠANJA

bug_familyV knjižnici bomo:

 • samostojno ali ob pomoči knjižničarke iskali knjige,
 • uživali ob branju knjig, stripov, slikanic in revij,
 • pomagali mlajšim učencem pri iskanju knjig,
 • tiho govorili in pazili, da ne bomo motili drugih,
 • slikali, risali ali izdelovali plakate.

V knjižnici ne bomo:

 • kričali, vpili ali se glasno pogovarjali,
 • tekali in telovadili,
 • prinašali hrane in pijače,
 • uporabljali mobilnih telefonov,
 • uporabljali knjižničarkinega računalnika in hodili za izposojevalno mizo.

Knjižničarka: Lea Sterle
Rakek, september 2020