Nacionalno preverjanje znanja

KAJ?
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

KDO?
Pisanje NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezno. Učenci z odločbami o usmeritvi so upravičeni do prilagojenega izvajanja NPZ. Učenci priseljenci, katerih materni jezik ni slovenski in se v tekočem šolskem letu prvič vključijo v 6. ali 9. razred osnovne šole v Sloveniji,  opravljajo NPZ prostovoljno.

ČEMU?
Temeljni cilj
 NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, s čimer želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in pridobivanja znanja ter učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov. Na podlagi tega lahko ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.

PRI KATERIH PREDMETIH?
6. razredu poteka NPZ iz slovenščine, matematike in angleščine.
9. razredu poteka NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga ob začetku šolskega leta za posamezno šolo določi minister. Naši letošnji devetošolci bodo opravljali NPZ iz geografije.

KDAJ?
NPZ poteka praviloma prvi in drugi teden v maju, izvede se v enem roku. V kolikor se ga učenec na določen dan ne more udeležiti, NPZ iz tistega predmeta ne opravlja.
V tem šolskem letu bo NPZ potekalo na sledeče datume:
4. maja 2022 – slovenščina
6. maja 2022 – matematika
10. maja 2022 – angleščina (6. r) / geografija (9. r)

KAKO?
NPZ traja 60 min, opravlja se ga le pisno.
Dosežki učenca se vpišejo na posebno obvestilo, ki je priloga k spričevalu. So dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na zaključno oceno pri posameznem predmetu.

DODATNE INFORMACIJE …
… v brošuri “Nacionalno preverjanje znanja 2021/2022: Informacije za učence in starše” ter na spletni strani Državnega izpitnega centra.

 

 

Koledar NPZ

Spoštovani starši, objavljamo koledar nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9. razreda.  

Nacionalno preverjanje znanja, SLJ

V petek, 4. 5. 2018, pišejo učenci 6. in 9. razreda  NPZ iz slovenščine. Preverjanje znanja traja od 8.30 do 9.30. Šestošolci in devetošolci pridete na dneve NPZ v šolo kot običajno in se do 8.15 zberete v jedilnici.   Ostali učenci spremljajte objave nadomeščanj...

Priprava na NPZ iz glasbene umetnosti

V mesecu aprilu in maju bodo potekale priprave na nacionalno preverjanje znanja iz glasbene umetnosti: 17. 4. 2018 (torek) ob 7.30 20. 4. 2018 (petek) ob 7.30 in 14.30 4. 5. 2018 (petek) ob 7.30 in 14.30 Vse priprave bodo potekale v učilnici B4. S seboj imejte notni...