Notranji akti

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

 

Zakonodaja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Šolsko leto 2019/2020

 

Šolsko leto 2018/2019

Šolsko leto 2017/2018

Šolsko leto 2016/2017

Šolsko leto 2015/2016

Šolsko leto 2014/2015

Opomba: Pri izbirnih predmetih Obdelava gradiv – umetne snovi, Šport za zdravje in Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se je spremenilo število učencev.

Šolsko leto 2013/2014

Šolsko leto 2012/2013

Šolsko leto 2011/2012

Šolsko leto 2010/2011